Hvordan produserer vi hytter?

Hvordan produserer vi hytter?

Å bygge hus og hytter i elementer gir de beste resultatene i Norge, fordi du får kortere byggetid, mindre avfall på byggeplassen, og en kortere tørkeprosess. Det sparer miljøet.

19. januar 2023

slik_bygger_vi_hytter_bli_med_inn_tinde_hytter_elementfabrikk-014 (1).jpg

Hva er elementbygg og hvilke fordeler gir det?

Elementbygg går ut på at elementene, altså delene som skal bli til et bygg,  produseres på fabrikk, for så å monteres sammen på selve byggeplassen. Dette står i kontrast til mer tradisjonell byggemetode, der hele bygget konstrueres på byggeplassen. Med elementbygg kan store deler av jobben gjøres på fabrikk, slik at mindre må gjøres på byggeplassen. Det er altså flere fordeler ved å bygge hytte som elementbygg. Det sparer både tid og ressurser, og gir mer kontroll over forholdene under produksjon. På vår elementfabrikk nyter vi godt av lang erfaring med hyttebygging, og at bred fagkunnskap er samlet på ett sted.

Samarbeid på tvers av fagfelt

De forskjellige fagene i Tinde er aldri langt unna hverandre. Det er bare 30 meter fra de som jobber på kontoret og inn på fabrikken. Slik kan de som jobber på kontoret være med å påvirke byggeprosessen. Snekkeren, prosjektplanleggeren og tegneren har gjensidig forståelse for hverandres jobber. De vet hvorfor det er tegnet på den måten, eller hvorfor snekkeren velger sine løsninger ute i byggeprosessen. Da blir detaljene våre levende. Fagfolkene er tettere på hverandres oppgaver enn om det var et kontor nede i byen og en byggeplass oppe på fjellet.

«Her jobber håndverkerne vegg i vegg med prosjektplanleggere og tegnere. Dette gjør det mulig for oss å forbedre prosessene våre i fabrikken hele tiden.» 

Materialer og prosess

Alle materialene som skal brukes i hytta di lagres innendørs her på fabrikken vår. Da har vi full kontroll på materialer og forhold helt til hytta står ferdig. Alt avfall fra elementproduksjonen håndteres her på fabrikken, i stedet for å få avfallet opp i fjellheimen for så å frakte det ned igjen til gjenvinning. Fabrikken vår håndterer altså mye som ellers ville krevd tid og ressurser oppe på byggeplassen.

slik_bygger_vi_hytter_bli_med_inn_tinde_hytter_elementfabrikk-018 (1).jpg

«Å bygge hus og hytter i elementer gir de beste resultatene i Norge, fordi du får kortere byggetid, mindre avfall på byggeplassen, og en kortere tørkeprosess. Det sparer miljøet. »

Det er mange hensyn som tas i løpet av byggeprosessen. For eksempel er været vi har her i Norge grunnen til at vi isolerer først når råbygget står klart. Da kan vi unngå å få fukt inn i konstruksjonen, slik at vi slipper senskader grunnet ansamlinger av fuktighet inne i hytta. Dette gir også en kortere uttørkingstid, som reduserer energiforbruket. Elementbygg gir i tillegg et tett bygg raskere enn tradisjonell byggemetode, som forsikrer at materialene ikke blir utsatt for unødig vær og vind underveis. Slik sikrer vi en mest mulig effektiv byggeprosess, og forebygger uventede utfordringer. Det gir trygghet og forutsigbarhet.

Er du klar til å realisere hyttedrømmen din?

Ta kontakt med en av våre hyttekonsulenter i dag!

Finn din hyttekonsulent