Far og datter i Tinde hytte

TINDE OM BÆREKRAFT

Varige verdier med tanke på framtida

TINDE OM BÆREKRAFT

Varige verdier med tanke på framtida

Kan hyttenæring være bærekraftig? Som en av Norges største hytte-leverandører har vi både et stort ansvar og en stor mulighet til å dytte oss selv og bransjen i en mer bærekraftig retning.

Vi sier ikke at vi skal bli best; men vi skal utfordre både oss selv og våre samarbeidspartnere for å finne løsninger som hele tiden skal bli bedre enn dem vi har i dag.

Vi skal bidra ved å ta tak i de helt selvfølgelige tiltakene som kan gjennomføres på kort sikt, men også gjennom de mer langsiktige og ambisiøse prosjektene. Gjennom større utviklingsprosjekter skal vi jobbe med å redusere avtrykket vårt. Vi skal utvikle og fornye vår egen virksomhet og næringen som helhet.

På denne måten vil vi bidra til varige verdier, ikke bare i form av en solid hytte som kan leve videre i mange generasjoner – men som bærekraftig utvikling og verdiskaping for samfunnet, og for verden rundt oss.

Det er det vi legger i varige verdier.

Varige verdier Tinde Hytter

TENK ENERGISMART MED TINDE

Mulige energiløsninger

Det er viktig for oss i Tinde Hytter å bygge varige verdier på flere måter. Derfor gir vi deg veiledning og innsikt til å kunne ta miljøbevisste avgjørelser i form av energieffektiviserende tilvalg.

Solcellepanel

Solcellepanel

Solenergi er en 100 % fornybar ressurs og en miljø- og klimavennlig energikilde. Solcelleanlegg er nesten vedlikeholdsfrie, og har ingen utslipp ved drift.

Les mer

Varmepumpe

Luft til luft varmepumpe

En fullspekket luftvarme- pumpe fra Panasonic bygd for norsk klima. Med eksepsjonell varmekapasitet og smarte funksjoner gir Premium jevne temperaturer året rundt uavhengig av årstid og værtype.

Les mer

Smartstyring

Smartstyring

Med Norges smarteste «Ring hytta varm»-løsning kommer du frem til en ferdig oppvarmet hytte som er varmet opp på billigst mulig måte.

Les mer

Tinde Hytter Strømsparing

POTENSIELL STRØMSPARING
– ET REGNESTYKKE MED MANGE FAKTORER

Hva betyr dette for deg?

Det er vanskelig å si noe nøyaktig om hvor mye man vil kunne spare i strømforbruk på din hytte. Ditt strømforbruk vil være avhengig av mange faktorer; alt fra størrelse på hytta til type oppvarmingskilder. Se eksempel på hvor mye du kan spare på å velge klimasmart!

Les mer
IVERKSATTE PROSJEKTER

Dette gjør vi

Vi tar også grep i våre interne rutiner og ser på muligheter for bedre løsninger i alle ledd av produksjonen – fra prosjektering, via fabrikk til ferdig hytte.

Hyttefelt i vinterlandskap

Naturinngrep og infrastruktur

Mulighetene for bærekraftig utbygging starter allerede med reguleringsplanene for området. Vi har laget en egen sjekkliste som skal sikre at utbyggingen blir så skånsom som mulig i forhold til naturinngrep. Tilstrebe å unngå bygging på myr, bevare mest mulig vegetasjon, skånsom utbygging av veg, vann og avløp er eksempler på faktorer vi er bevisst.

Torvhytte i sol

Bærekraftige hyttemodeller

Vi utvikler for tiden flere nye modeller. Dette vil være mindre hytter som kan bygges på stolper med bærekraftige, kortreiste og energieffektive løsninger, til større og arealeffektive hytter hvor storfamilien kan samles.

Folk som jobber i Tinde-fabrikken

Fabrikken vår

Tinde Hytter investerte i 2022 i en ny element,- og takstolfabrikk på Vinstra i Gudbrandsdalen. Vår målsetning er å levere en så komplett leveranse til byggeplass som mulig. Dette gir en langt mer rasjonell bygging, uavhengig av vær og med et minimum av transporter til byggeplass og avfall fra produksjon.

Dronefoto av fabrikken

Energiløsninger på kontorer og fabrikk

Vårt mål er å eliminere energibehovet ved fabrikken fra nettet - etterisolering, fyringsanlegg (bergvarme), LED-lys og smarstyring er på plass. Solcelleløsning installeres i 2024 for mer ren engergi.

Arbeidskar i fabrikken til Tinde

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven innebærer blant annet respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Les mer om Åpenhetsloven
FNs bærekraftsmål

Tindes påvirkningskraft

Vi har alle et ansvar for å jobbe mot verdens felles bærekraftsmål. Tinde jobber hele tiden for å ta den daglige driften et steg til i riktig retning, med spesiell fokus på disse områdene.

FNs bærekraftsmål 7

Ren energi til alle

Tilvalgsprodukter med solceller, varmepumper og smartstyring er lansert for alle hyttemodeller. Investeringen i fabrikken vår vil i løpet av 2024 senke energibehovet med over 90%.

FNs bærekraftsmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi sverger til så komplette hytteleveranser fra vår fabrikk som mulig, noe som gir mindre transport og vrak. Kortreiste materialer og reduksjon i vrak fra byggeplass er andre viktige prioriteringer.

FNs bærekraftsmål 15

Livet på land

Vi skal tilstrebe så skånsom hyttebygging som mulig. Der vi har størst påvirkning er der vi utvikler hyttefelt. Her er det viktig med god planlegging av så skånsom infrastrukturbygging som mulig.

BYGGER VARIGE VERDIER MED TANKE PÅ FRAMTIDA

Tindekvaliteten

Veiledning

Veiledning

Vi gjør det enklere å være hyttekjøper. Du får en komplett leveranse over grunn- mur og Tinde veileder deg gjennom hele byggeprosessen.

Valgfrihet

Valgfrihet

Du kan velge blant et stort antall hytte- modeller. Hver enkelt modell kan tilpasses til omgivelsene og dine behov.

Ansvarlig

Ansvarlig

Vi tar ansvar ved å satse på norsk produksjon, kortreiste materialer og lokal arbeidskraft. Kortreist hytteproduksjon gir viktige lokale ring- virkninger.

Trygghet

Trygghet

Du får garanti på hytta og alle leveranser og tjenester fra underleverandører som er en del av totalleveransen.

Fagfolk

Fagfolk

Du får fagfolkene som sikrer hyttedrømmen. Våre egne byggeledere og faste snekkere har lang erfaring og utfører kvalitetsarbeid.