Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger i Tinde Hytter AS

Ansvar:

Denne erklæring gjelder for Tinde Hytter AS og våre underleverandører.

Administrerende direktør i Tinde Hytter AS er system-ansvarlig for korrekt behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål angående dette kan du opprette kontakt med GDPR ansvarlig person ved å henvende deg til postkasse@tindehytter.no eller tlf. 61 28 44 30.

Hvilke opplysninger som lagres er noe ulikt ettersom hvor i prosessen du befinner deg.


Hjemmeside:

Ved besøk på våre hjemmesider se beskrivelse av hvilke tekniske spor som legges igjen i form av informasjonskapsler /cookies:  https://www.tindehytter.no/cookies

Du bes om å samtykke til behandling av cookies ved første besøk på vår nettside.


Nyhetsbrev/utsendelser:

Du har mulighet til å melde deg på våre nyhetsbrev. Dette gir Tinde Hytter AS anledning til å sende deg informasjon og markedsføring, og krever at du samtykker i at vi får tilgang til ditt navn, tlf og e-postadresse. Ved å melde deg på nyhetsbrev gir du dermed Tinde Hytter AS anledning til å lagre denne informasjonen om deg. 

Du kan når som helst gi beskjed om når du ønsker å avslutte denne type henvendelser, og få din informasjon slettet.


Kunderegister:

Ved opprettelse av kontakt i form av forespørsel om prospekt/katalog eller annet, vil du bli registrert i vårt kundesystem. Denne registreringen sender deg automatisk en epost, som bekreftelse på dette. Opplysningene vi registrerer er navn, adresse, epostadresse, telefonnummer. Dette er opplysninger vi trenger for å gi deg tilstrekkelig oppfølging, og kommunikasjon/dialog underveis vil bli lagret.

Det kan være nødvendig å videresende din informasjon til våre underleverandører i forbindelse med f.eks. utarbeidelse av tilbud.

Hvis kommunikasjonen avsluttes uten nærmere avtale, vil informasjon og tilhørende dialog slettes etter 3 år. 

Du kan eventuelt ta kontakt hvis du ønsker å få slettet din informasjon tidligere.

Ved videre oppfølging og ev. inngåelse av kontrakt, vil vi ha bruk for ytterligere informasjon for å gi nødvendig oppfølging og kundeservice. 

Dette vil også medføre at vi deler nødvendig informasjon med våre underleverandører, offentlig myndighet (f.eks. kommuner) og ev. andre virksomheter for å fullføre vår oppgave som prosjekterende og ansvarlig søker.

Tinde Hytter AS vil lagre dine opplysninger i tråd med regelverket, så lenge det er hensiktsmessig. For å ta hensyn til regnskapslovgivning, reklamasjonsfrist og ev. andre henvendelser rundt vedlikehold og service lagrer vi dine opplysninger i 20 år. Du kan også her be om å få slettet dine personopplysninger tidligere ved å kontakte oss.


Rettigheter:

Du kan be om få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

Du kan be om å rette ev. feil-opplysninger.

Du kan trekke tilbake samtykke om å motta nyhetsbrev/invitasjoner.

Du kan be om å få slettet dine personopplysninger. (Ev. sletting må vurderes i forhold til dokumentasjonshensyn.)

Du kan klage til Datatilsynet dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger.


Lovverk:

Vi henviser til Personopplysningslovens artikkel 6 a, b og f

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#gdpr/ARTIKKEL_6

Bilde1.png