Tinde hytter

Pristak

Vi gir deg nå pristak – garantert ingen prisstiging, og går prisindeksen ned vil du også få hele prisnedgangen!*

Trygghet og forutsigbarhet

Vi er stolte av å kunne garantere deg som hyttekjøper et PRISTAK. Pristaket gir deg full trygghet og kontroll over hva du skal betale når hytta står ferdig. Våre hyttepriser på tindehytter.no/hytter er den høyeste prisen du betaler, og skulle Statistisk Sentralbyrå sin prisindeks gå ned garanterer vi at du som vår kunde får hele prisnedgangen. Et garantert pristak, med en potensiell oppside for deg som kjøper. Tinde Hytter bygger varige verdier for deg – trygt og forutsigbart!

gutt med kikkert

jente i gresset

*Betingelser for pristak

Pristaket forutsetter signert kontrakt innen 31. oktober 2022, og med oppstart av Tindes arbeider innen 31. mars 2023. Pristaket gjelder for våre standard hyttemodeller. Pristaket gjelder sist kjente indeks.