rsz_ext_ra106_final_cropped (2).jpg

Pristak

Vi gir deg nå pristak – garantert ingen prisstiging, og går prisindeksen ned vil du også få hele prisnedgangen!*

Trygghet og forutsigbarhet

Vi er stolte av å kunne garantere deg som hyttekjøper et PRISTAK. Pristaket gir deg full trygghet og kontroll over hva du skal betale når hytta står ferdig. Våre hyttepriser på tindehytter.no/hytter er den høyeste prisen du betaler, og skulle Statistisk Sentralbyrå sin prisindeks gå ned garanterer vi at du som vår kunde får hele prisnedgangen. Et garantert pristak, med en potensiell oppside for deg som kjøper. Tinde Hytter bygger varige verdier for deg – trygt og forutsigbart!

tinde_inne_9343.jpg 

jente i gresset

Rask oppstart og byggetid

En effektiv prosess er avgjørende for en vellykket hyttedrøm med tanke på både kvalitet og økonomi. En god og effektiv prosess bidrar til kostnadskontroll og bidrar til redusert forbruk på blant annet byggestrøm, renovasjon og eventuelle reduserte byggelånskostnader.

*Det forutsettes at det ikke er dispensasjonssøknad.

* Betingelser for pristak

Kjøp av våre standard hyttemodeller og ha klar grunnmur innen 30.05.2024. Det forutsettes utkjøring/byggestart for Tinde Hytter innen 15.06.24. Prisen/kontraktsbeløpet er fast eller går ned om SSB byggekostnadindeks utvikler seg ned i perioden frem til og med juni. Indeksen vil beregnes fra og med juni 2024 om utkjøring/byggestart er etter 15.06 2024. 

Les mer om våre hytter og pristaket på tindehytter.no/hytter

slik_bygger_vi_hytter_bli_med_inn_tinde_hytter_elementfabrikk-013.jpg