Årets Medlem Tinde Hytter

Årets Medlem 2024

Vinner av Årets medlem 2024

Under den årlige Boligkonferansen i regi av Boligprodusentene ble Tinde Hytter kåret som vinner av Årets medlem 2024. Dette setter vi utrolig stor pris på.

Dette er juryens begrunnelse:

"Årets medlem har alltid vært der og over år bidratt til foreningens arbeid. Det er heller ikke første gang virksomheten får oppmerksomhet om sin innsats. Markedsområdet er under press og endring, og tilpasningsevne er et kjennetegn for virksomhetens utvikling av sine produkter. Engasjert ledelse har gitt verdifulle bidrag til foreningens arbeid på hytteområdet. Dette er også en hjørnestensvirksomhet, som er godt etablert i sitt dalføre og som merkevare."