ullsokker

Prisgaranti

Hos Tinde Hytter får du FASTPRIS på alle hytter - ingen prisstigning for våre kunder *

Tinde Hytter - spiller kort inne

Trygghet og forutsigbarhet

Tinde Hytter er stolte av å bygge varige verdier, derfor er trygghet en av våre kjerneverdier. Når vi får i oppdrag å bygge en hyttedrøm skal prosessen være gjennomsiktig og forutsigbar. Og det er derfor vi nå lanserer prisgaranti på alle våre hytteserier. Ta kontakt med våre hyttekonsulenter i dag for mer informasjon.

Kontakt oss i dag

* Betingelser for prisgarantien

Fastprisen forutsetter signert kontrakt i perioden 13. mai til 13.juni 2022 og med oppstart for Tindes arbeider innen utgangen av mars 2023. Prisgarantien gjelder for våre ferdig tegnet katalogmodeller.